Meeting of the Academic Board 2016-04-22

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

DATA:  22 de abril de 2016.

HORA: 10:30h a 13:30h

LUGAR: Foro da Comisión Académica en FAITIC

ORDE DO DÍA:

1.- Aprobación, se procede, da data, procedemento e criterios de avaliación dos Plans de Investigación.

2.- Asuntos de trámite.

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de Doc_TIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 20 de abril de 2016

O Secretario de la CAPD

Manuel García Sánchez

Date: 
Friday, April 22, 2016 - 10:30